Modlitwa | Działanie | Ofiara

„Pan Jezus przychodzi do mnie codziennie w Komunii świętej, a ja odwzajemniam Mu się jak mogę, choć nieudolnie, odwiedzając biedaków”.
Pier Giorgio Frassati

„Jak niezmiernie cenną rzeczą jest nasze zdrowie, którym się cieszymy. Myślę, że powinniśmy je oddać w służbę tych, którzy go nie mają”.
Pier Giorgio Frassati

„Bardzo roztropnie jest, żeby się w każdym dniu gotować na śmierć w tym właśnie dniu”.
Pier Giorgio Frassati

„Na razie żegnajcie wycieczki górskie, Moim pragnieniem jest nauka, ale żebym to uczynił, potrzeba mi zastrzyku dobrej woli, jakiej jej brakuje, przeto polecam się przyjaciołom, przyjaciołom szczególnie ich modlitwom”.
Pier Giorgio Frassati

„Dzień mojej śmierci będzie najpiękniejszym dniem mojego życia”.
Pier Giorgio Frassati

„Jezus Chrystus obiecał tym, którzy się karmią świętą Eucharystią, życie wieczne i łaski niezbędne do jego zdobycia”.
Pier Giorgio Frassati