Poniższy opis powstał głównie w oparciu o książkę Luciany Frassati, Mój brat Pier Giorgio. Ostatnie dni: 29 czerwca – 4 lipca 1925 r.; Księgarnia św. Jacka, Katowice 2008.