Uczniowie Jezusa są od samego początku zaproszeni do tego, by wstać z przysłowiowej kanapy i głosić w Świecie Dobrą Nowinę. Frassati w sposób szczególny głosił ją wśród ubogich, chorych, samotnych… wszystkich tych “braci naszych najmniejszych”, którym towarzyszył, obdarowywał dobrym słowem i pomagał w ich codziennych trudach. Nawet będąc z przyjaciólmi na szlaku, zawsze towarzyszył tym, którzy szli na końcu. To był jego sposób na głoszenie Królestwa Bożego. Znajdź w swoim otoczeniu kogoś, komu i Ty możesz nieść Chrystusa samą Twoją obecnością. Może to będzie starsza samotna osoba z sąsiedztwa, albo schorowana osoba z rodziny – nie musisz szukać daleko – “Ubogich zawsze mieć będziecie u siebie” (J12,8a). 

Zachęcamy również do podejmowania różnych uczynków miłosierdzia, w ramach akcji pomocowych lub stałej służby. W Poznaniu wiele dobra w tym zakresie można zrealizować we wspólnocie Sant’Egidio, w Stowarzyszeniu ProPublico,w Fundacji “Dobrze, że jesteś”, w ramach akcji “Zupa na głównym”, w ramach wolontariatu we wspólnocie L’Arche czy wspierając lokalne dzieła Caritasu (np. jadłodajnie sióstr Elżbietanek). Nie trzeba odkrywać Ameryki, wystarczy wspomóc tych, którzy już dzisiaj czynią dużo dobra. My w ramach naszych spotkań zbieramy kilka razy w roku odzieży, czasem też żywność dla bezdomnych, którymi opiekują się siostry Albertynki w Poznaniu.  Wybierając swoją przestrzeń działania pamiętajcie:

„Prawdziwe dobro czyni się niepostrzeżenie, powoli, codziennie, w zwykłych sprawach.”
Pier Giorgio Frassati

A jeśli chcecie się dowiedzieć trochę więcej o pięknych dziełach, w które można się zaangażować, posłuchajcie tych wywiadów: