„Na nas katolikach, a szczególnie na studentach ciąży obowiązek kształtowania siebie samych. W tym celu potrzeba nam wiele: trzeba nieustannej modlitwy, trzeba organizacji i dyscypliny, abyśmy w danej chwili byli gotowi do czynu, a wreszcie trzeba ofiary z naszych własnych uczuć i nas samych, bez tego bowiem nie osiągniemy celu”.
Pier Giorgio Frassati

Modlitwa za wstawiennictwem
bł. Pier Giorgio Frassatiego

Modlitwa przed pracą

Nowenna do bł. Piotra Jerzego Frassatiego

Litania do bł. Piotra Jerzego Frassatiego

Świadectwa