Boże, nasz Ojcze, daj nam odwagę wzbić się wyżej, odejść od pokus przeciętności i banału. Spraw byśmy, jak Piotr Jerzy, umieli otworzyć się na rzeczy wielkie i przyjąć z radością, Panie, Twoje zaproszenie do świętości; nie pozwól byśmy przez fałszywą skromność uważali, że nie jesteśmy do niej powołani, lub że jest ona ponad nasze siły.

Przez wstawiennictwo Piotra Jerzego obdarz nas łaską podążania z ufnością drogą „ku górze”. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.