Ośrodkiem naszego duchowego życia jest Eucharystia, dzięki której możemy spotkać się bezpośrednio z Jezusem, a on może w pełni działać w nas i przez nas: “Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić”(J 15,5). 

Frassati doskonale o tym wiedział, dlatego przyjmował Komunię Świętą możliwie jak najczęściej. O ile miał taką możliwość – nawet codziennie, choć na początku XX wieku nie było to jeszcze częstą praktyką i wymagało specjalnej zgody. Dlatego nie ograniczaj spotkania z Panem jedynie do Niedzielnej Eucharystii. Pier Giorgio towarzyszył też często Panu Jezusowi ukrytemu w Eucharystii na Adoracjach. Często całonocnych. Jedną z dobrych okazji, by pójść w jego ślady jest Adoracja z Frassatim odbywająca się w pierwsze piątki miesiąca. My zachęcamy do wspólnej modlitwy w tym dniu w ramach comiesięcznych spotkań w Duszpasterstwie Akademickim Morasko w Poznaniu i Accademia Frassati w Kostrzynie.  Umieszczamy również rozważania na naszej stronie, Jeśli chciałbyś zainicjować takie spotkania w swojej wspólnocie. Daj nam koniecznie znać, jeśli chciałbyś podjąć taką inicjatywę! Pomożemy dotrzeć z informacją o niej do możliwie jak najszerszego grona osób korzystając z naszej strony i mediów społecznościowych!

„Całą duszą zachęcam was byście możliwie najczęściej przystępowali do Stołu Pańskiego.”

Pier Giorgio Frassati