Zapisy: osoby świeckie | kapłani


Kto widział kiedyś kozice górskie, ten wie, jak bardzo zaskakujące są to zwierzęta. Można je spotkać na niemal prostych ścianach w wysokich partiach górskich. Tam, gdzie wydawałoby się, że wspinaczka bez specjalistycznego sprzętu jest niemożliwa, one znajdują małe krawędzie skalne i przemieszczają się zwinnie nad przepaścią w poszukiwaniu jedzenia, bądź schronienia. Ciemne Typy (wł. Societa dei Tipi Loschi) to wspólnota jak te kozice – jej członkowie ciągle wspinają się w górę (te fizyczne i te duchowe) na przekór wszelkim trudnościom. Trudnościom na pozór nie do pokonania.

Bł. Pier Giorgio w czasie swego ziemskiego pielgrzymowania utworzył to stowarzyszenie, przybliżać ludzi młodych do Boga poprzez wspólne wędrowanie, wzajemna modlitwœ, a przede wszystkim Eucharystie. Nim wyruszał zawsze wpierw szedł na Mszę by być z Bogiem każdego dnia, w myśl biblijnej zasady „jeśli Bóg z Nami, któż przeciwko nam?”.

Można przypuszczać, że Bóg stworzył góry, by ludzie mogli przez doświadczenie fizycznie choć trochę przybliżyć się do Niego, odkrywając tym samym inny wymiar gór – już niefizyczny lecz duchowy. Obok ubogacającego trudu wędrówki wzwyż, bezcenna jest w nich nieprzenikniona cisza, która pomaga w słuchaniu Głosu Boga, zagłuszanego na co dzień w zgiełku trosk. I Błogosławiony wiedział to bardzo dobrze.

Kiedyśmy się zatrzymali na krótki odpoczynek, Pier Giorgio porównał naszą trudną drogę do wznoszenia się w wierze:
„Im wyżej dotrzemy, tym wyraźniej usłyszymy głos Chrystusa.”
A.Valetto

Pierwsze stowarzyszenie miało zaledwie kilku członków i było założone przez Piotra Jerzego Frassatiego i Marco Beltramo.

Data i miejsce założenia: 18 maja 1924, Pian del Mussa (1750 m). Początkiem, „nową erą”, od której Towarzystwo będzie liczyło lata, miesiące i dni, jest wcześniejsza, tajemnicza data 28 kwietnia.

Członkowie: Lestofanti i Lestofantesche – Draby i Drabinki zwani także współobywatelami

Proklamacje, czyli opisy wspinaczek i wycieczek rozsyłane do nieobecnych „współobywateli”.

Salwy artyleryjskie bum, bum, bum na powitanie, a okrzyk: Terror omnia vincit – Terror wszystko zwyciężana pożegnanie

Motto: percussus elevor, contusus gaudeo – upadki podnoszę mnie, potłuczony raduję się.

STATUT

  1. Założone Towarzystwo “Ciemnych Typów” składa się ze wspólników i wspólniczek, podzielonych na dwie grupy: drabów i drabinek.
  2. Władzami Towarzystwa są: zgromadzenie ogólne, prezes, kierownik wycieczek itp, sekretarz i jeden “leć – przyleć”.
  3. Aby zostać przyjętym jako drab(-inka), trzeba złożyć podanie do drabów – założycieli i zostać zatwierdzonym przez zgromadzenie ogólne.
  4. Dewizą Towarzystwa jest: pochi ma buoni come i maccheroni – niewielu, ale dobrych jak makaron (włoski) …
  5. Jest absolutnie zakazane wszystkim drabom i drabinkom przynoszenie psów, a szczególnie mongreńskiej rasy, zabronione jest także wprowadzanie pieprzu itp. owadów.

Dziś Stowarzyszenia Ciemnych Typów zawiązują się w różnych krajach świata. Ich członkowie żyją Ewangelią, Eucharystia a także na wzór Pier Giorgia, Ewangelicznymi Ośmioma Błogosławieństwami.