Logo

„Accademia Frassati”

Celem stowarzyszenia jest kształtowanie świadomych postaw społecznych oraz aktywne uczestnictwo środowiska akademickiego w życiu publicznym i kulturalnym, poprzez wzorowanie się na osobie Pier Giorgia Frassatiego.

Zostało stworzone przez członków Duszpasterstwa Akademickiego Morasko działającego przy kampusie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Spotkanie założycielskie stowarzyszenia odbyło się 28 sierpnia 2015, zaś zarejestrowane zostało 29 grudnia tego samego roku. Od tego czasu we współpracy z DA Morasko członkowie stowarzyszenia zrealizowali cykl spotkań pt. Miłość bez Cenzury (odbyły się dwie edycje tego przedsięwzięcia, obecnie realizowane są pojedyncze, niecykliczne spotkania). Podstawę działalności Stowarzyszenia stanowi obecnie natomiast tworzenie Festiwalemu Frassatiego, którego pierwsza edycja odbyła się w dniach 18 – 21 maja 2017 r. Festiwal ma na celu przybliżenie postaci naszego patrona oraz realizowanie w praktyce tego, co dla Pier Giorgia było podstawą każdego dnia – pomaganie drugiemu człowiekowi. Stąd też każdemu festiwalowi towarzyszy zbiórka na cel charytatywny.

Jeżeli chciałbyś nas wspomóc wszelkie informacje znajdziesz tutaj