Celem stowarzyszenia jest kształtowanie świadomych postaw społecznych oraz aktywne uczestnictwo środowiska akademickiego w życiu publicznym i kulturalnym, poprzez wzorowanie się na osobie Pier Giorgia Frassatiego.

Zostało stworzone przez członków Duszpasterstwa Akademickiego Morasko działającego przy kampusie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Spotkanie założycielskie stowarzyszenia odbyło się 28 sierpnia 2015, zaś zarejestrowane zostało 29 grudnia tego samego roku. Od tego czasu we współpracy z DA Morasko członkowie stowarzyszenia zrealizowali cykl spotkań pt. Miłość bez Cenzury. Obecnie trwa druga edycja tego projektu oraz prace nad Festiwalem Frassatiego, który odbędzie się w dniach 18 – 21 maja 2017 r.

Jeżeli chciałbyś nas wspomóc wszelkie informacje znajdziesz tutaj