Celem stowarzyszenia jest kształtowanie świadomych postaw społecznych oraz aktywne uczestnictwo środowiska akademickiego w życiu publicznym i kulturalnym, poprzez wzorowanie się na osobie Pier Giorgia Frassatiego.

Zostało stworzone przez członków Duszpasterstwa Akademickiego Morasko działającego przy kampusie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Spotkanie założycielskie stowarzyszenia odbyło się 28 sierpnia 2015, zaś zarejestrowane zostało 29 grudnia tego samego roku. Od tego czasu we współpracy z DA Morasko członkowie stowarzyszenia zrealizowali cykl spotkań pt. Miłość bez Cenzury, dwa Festiwale Frassatiego, wspólną zbiórkę na Dom Pokoju w Betlejem oraz spotkania modlitwene takie jak: Modlitwa o pokój, czy Droga Krzyżowa z Pier Giorgio Frassatim. 

Stowarszyszenie Accademia Frassati jest bardzo otwarte na współpracę. Do tej pory organizowaliśmy m.in. gry terenowe dla młodzieży dotyczące postaci błogosławionego, spotkania tematyczne oraz projekcie filmu Se non avessi l’amore! (z polskimi napisami) opowiadającego historię życia Pier Giorgio Frassatiego. 

Jeżeli chciałbyś nas wspomóc wszelkie informacje znajdziesz tutaj