Drodzy Bracia!

W Roku Kapłańskim, 20 maja 2010 r., w Sanktuarium w Oropie, u stóp Czarnej Madonny, zebrali sie księża „przyjaciele” Pier Giorgia Frassatiego, którzy przybyli z różnych krajów, by świętować dwudziestą rocznicę Jego beatyfikacji. Następnego dnia niektórzy z nich, po modlitwie przed Całunem i przed grobem Pier Giorgia w katedrze w Turynie, spotkali sie w tamtejszym kościele św. Dominika, aby odprawić Mszę św.

Przy tej okazji – a wierzymy, że stało się to z natchnienia Pier Giorgia – zrodziło się w nich pytanie: „Dlaczego nie wzmocnić tej przyjaźni kapłańskiej w imieniu Pier Giorgia przez naśladowanie go i codzienną modlitwę jedni za drugich za Jego wstawiennictwem?”. Rejestr mszy świętych kościoła św. Dominika przedstawia podpisy obecnych księży z adnotacją powstania Compagnia Preti Loschi (z jasnym odwołaniem do Towarzystwa Ciemnych Typów założonego przez samego Pier Giorgia, do którego należeli młodzi żyjący w prawdziwej przyjaźni z Chrystusem, dający świadectwo chrześcijańskiej radości)..

Tak powstało bractwo kapłańskie, stawiające za cel:

  • jedność na drodze Verso l’alto (ku górze) świętości;
  • poznawanie duchowości i osobowości błogosławionego Pier Giorgia Frassatiego, radosnego i głębokiego, dobroczynnego i pełnego nadziei.

Księżom ofiarowana jest w nim możliwość doświadczenia piękna przyjaźni kapłańskiej w Chrystusie, a także pomoc, czerpana z modlitwy jednych za drugich i wzajemne wsparcie.

Sugerowanymi formami zaangażowania w Towarzystwo Księży Ciemnych Typów są:

  • życie i pomaganie w odkrywaniu autentycznego chrześcijańskiego życia według przykładu bł. Pier Giorgia Frassatiego;
  • braterstwo kapłańskie, w szczególny sposób wobec tych, co znajdują się w trudnych sytuacjach;
  • odmawianie wskazanej modlitwy za pozostałych Preti Loschi na początku i na końcu każdego dnia;
  • codzienna modlitwa różańcowa;
  • trwanie w łączności ze sobą, a – o ile jest to możliwe – także wspólne odbywanie rekolekcji;
  • udział co roku w spotkaniach krajowych, a co pięć lat –międzynarodowych.

I Preti Loschi (Księża Ciemne Typy) w Jezusie Chrystusie

P.S. Jeśli jest Twoim pragnieniem przystąpić do Towarzystwa i chcesz otrzymać jego statut lub być w kontakcie z naszą kapłańską Konfraternią, wypełnij formularz.

Kontakt: ciemnetypy@frassati.pl