Dzień pierwszy

Jezus mówi:  „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”.

Piotr Jerzy odpowiada: Wiara, jaką na chrzcie otrzymałem, szepcze do mnie spokojnym głosem: „Własnymi siłami niczego nie dokonasz, ale jeśli Bóg będzie ośrodkiem każdego twego działania, to wytrwasz i dojdziesz do celu”.

Nasza modlitwa: Bł. Piotrze Jerzy, naucz mnie prawdziwego ubóstwa w duszy. Pomóż mi zrozumieć, że Bóg troszczy się o mnie i prosi w zamian o opiekę nad innymi, zwłaszcza tymi, którzy jej potrzebują. Bądź mi przewodnikiem na drodze podejmowania decyzji w moim życiu w taki sposób, by okazało się, że ważniejsze jest służenie Bogu i bliźniemu od gromadzenia dóbr materialnych i pięcia się w górę na drabinie społecznej. Obdarz mnie szczególną miłością do biednych i chorych.

Bł. Piotrze Jerzy, proszę o Twoje wstawiennictwo u Boga, który jest Miłośnikiem biednych, o to, abym otrzymał wszystkie niezbędne mi łaski dla doczesnego i wiecznego szczęścia. Z ufnością zwracam się o twoją pomoc w mojej obecnej potrzebie………………….

Dzień drugi

Jezus mówi:  „Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni”.

Piotr Jerzy odpowiada: Nasze życie, jeśli prawdziwie chrześcijańskie, jest nieustającym wyrzeczeniem, nieustającą ofiarą, która jednak nie ciąży nam, jeśli zdajemy sobie sprawę, czym jest tych niewiele lat przeżytych w cierpieniu w porównaniu ze szczęśliwą wiecznością, gdzie radość nie będzie miała końca i gdzie znajdziemy spokój, jakiego nawet nie podobna sobie wyobrazić.

Nasza modlitwa: Bł. Piotrze Jerzy, naucz mnie, że jeśli chce doznać prawdziwej radości, muszę wpierw zapłakać. Ukaż mi jak stawić czoła smutkowi, a nie unikać go lub udawać, że nie istnieje. Pomóż mi wejść w każdy obecny smutek, aby moja dusza mogła się oczyścić i napełnić Bożym pokojem.

Bł. Piotrze Jerzy, proszę o twoje wstawiennictwo u Boga, który jest Pocieszycielem, o to, abym otrzymał wszystkie niezbędne mi łaski dla doczesnego i wiecznego szczęścia. Z ufnością zwracam się o twoją pomoc w mojej obecnej potrzebie………………………

Dzień trzeci

Jezus mówi: ” Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię”.

Piotr Jerzy odpowiada: Przemoc i gwałt sieją nienawiść i potem zbiera się jego owoce. Miłosierdzie zasiewa w ludziach pokój, ale nie jest to pokój tego świata, lecz pokój prawdziwy, którym tylko wiara w Jezusa Chrystusa może nas obdarzyć.

Nasza modlitwa: Bł. Piotrze Jerzy, naucz mnie domagać się prawego dziedzictwa jako dziecko Boga i spadkobierca Jego Królestwa. Pokaż mi swoim własnym przykładem, jak być powściągliwym w gniewie i łagodnym w kontaktach z innymi. Pomóż mi ukazywać pokój Jezusa Chrystusa przez mówienie słów pokoju i poprzez życie w duchu pokoju.

Bł. Piotrze Jerzy, proszę o twoje wstawiennictwo u Boga, który jest cichy i pokornego serca, o to abym otrzymał wszystkie niezbędne mi łaski dla doczesnego i wiecznego szczęścia. Z ufnością zwracam się o twoją pomoc w mojej obecnej potrzebie…………………….

Dzień czwarty

Jezus mówi: „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni”.

Piotr Jerzy odpowiada: Co za niezmiernie cenną rzeczą jest zdrowie, którym się cieszymy. Powinniśmy je oddać w służbie tym, którzy go nie mają, gdyż w przeciwnym razie zdradzilibyśmy ten wielki dar Boży.

Nasza modlitwa: Bł. Piotrze Jerzy, pomóż mi szukać Bożej sprawiedliwości, Jego planu dla mojego życia i dla zbawienia świata. Pokaż mi drogę do pełnego poddania się miłości, abym niczego więcej nie pragnął prócz służenia Panu i Jego Królestwu. Prowadź mnie do stołu miłości, gdzie będę nasycony.

Bł. Piotrze Jerzy, proszę o twoje wstawiennictwo u Boga, który jest prawy i sprawiedliwy, abym otrzymał wszystkie niezbędne mi łaski dla doczesnego i wiecznego szczęścia. Z ufnością zwracam się o twoją pomoc w mojej obecnej potrzebie……………………

Dzień piąty

Jezus mówi: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.

Piotr Jerzy odpowiada: Św. Paweł Apostoł powiada: „Miłość Chrystusa nas przynagla”. Bez tego ognia, który powoli powinien zniszczyć naszą osobowość, aby odtąd nasze serca biły tylko dla cierpień innych ludzi, nie bylibyśmy chrześcijanami, a zwłaszcza katolikami.

Nasza modlitwa: Bł. Piotrze Jerzy, przez przykład twojego miłosierdzia, naucz mnie, jak otworzyć moje serce dla potrzebujących, a szczególnie ubogich i chorych. Ukaż mi, jak otaczać miłosierdziem zarówno przyjaciół, jak i wrogów, tych, którzy mnie kochają, jak i tych, którzy tego nie czynią. Pomóż mi być odbiciem Bożego miłosierdzia, szczególnie w słowach i w przebaczeniu.

Bł. Piotrze Jerzy, proszę o twoje wstawiennictwo u Boga, który jest łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy, abym otrzymał wszystkie niezbędne mi łaski dla doczesnego i wiecznego szczęścia. Z ufnością zwracam się o twoją pomoc w mojej obecnej potrzebie………………………..

Dzień szósty

Jezus mówi: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”.

Piotr Jerzy odpowiada: Chciałbym iść prostą drogą, lecz co chwila potykam się i upadam. Proszę Cię, módl się za mnie ile możesz, abym dotarł do końca swej męczącej, ale prostej ścieżki w dniu wyznaczonym przez opatrzność Bożą.

Nasza modlitwa: Bł. Piotrze Jerzy, prowadź mnie ścieżką czystości, bowiem tylko ci, którzy są czystego serca, mogą oglądać Boga twarzą w twarz. Pomóż mi być wiernym przymierzu, które zawarłem z Bogiem na chrzcie świętym. Chce być zawsze lojalnym wobec Jego przykazań i w ten sposób ofiarować mu szczere uwielbienie. Swoim życiem pokaż mi jak być człowiekiem mającym jedno niepodzielne serce i jak całkowicie, i bez zastrzeżeń poświęcić się głoszeniu Królestwa Bożego tutaj na ziemi.

Bł. Piotrze Jerzy, proszę o twoje wstawiennictwo u Boga, który jest czystą miłością i świętością, abym otrzymał wszystkie niezbędne mi łaski dla doczesnego i wiecznego szczęścia. Z ufnością zwracam się o twoją pomoc w mojej obecnej potrzebie……………………..

Dzień siódmy

Jezus mówi: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi”.

Piotr Jerzy odpowiada: Składam ci najlepsze życzenia, a raczej tylko jedno, bo wierzę, że jest to jedyne życzenie, które prawdziwy przyjaciel może złożyć kochanemu przyjacielowi: niech Boży pokój zawsze będzie z tobą, mając bowiem ten pokój w sobie, na co dzień, będziesz naprawdę bogaty.

Nasza modlitwa: Bł. Piotrze Jerzy, pomimo twoich codziennych zmagań odnalazłeś pokój poprzez spełnianie siebie w pracy, nauce i zabawie, modlitwie indywidualnej i wspólnej, ciszy i pieśni, śmiechu i poważnej rozmowie z przyjaciółmi. Prowadź i mnie do wewnętrznego pokoju, abym mógł dzielić się nim z innymi.

Bł. Piotrze Jerzy, proszę o twoje wstawiennictwo u Boga, który jest naszym pokojem, abym otrzymał wszystkie niezbędne mi łaski dla doczesnego i wiecznego szczęścia. Z ufnością zwracam się o twoją pomoc w mojej obecnej potrzebie……………………

Dzień ósmy

Jezus mówi: „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie”.

Piotr Jerzy odpowiada: Życie bez Wiary, bez dziedzictwa, którego mamy obowiązek bronić, bez wspierania prawdy w ciągłych walkach, to nie życie, to wegetacja. Nie powinniśmy wegetować, lecz żyć.

Nasza modlitwa: Bł. Piotrze Jerzy, naucz mnie zachować milczenie w obliczu osobistego poniżenia i niesprawiedliwej krytyki. Pokieruj mną, abym miał taką odwagę stania po stronie Bożej prawdy, jaką ty miałeś. Pomóż mi być wiernym Bogu we wszystkim, aby Jego wola dokonała się w moim życiu i przez nie. Pokaż mi, jak wytrwać w walce o to wszystko, co jest dla mnie święte i prawe.

Bł. Piotrze Jerzy, proszę o twoje wstawiennictwo u Boga, który jest źródłem łaski i prawdy, abym otrzymał wszystkie niezbędne mi łaski dla doczesnego i wiecznego szczęścia. Z ufnością zwracam się o twoją pomoc w mojej obecnej potrzebie…………….

Dzień dziewiąty

Jezus mówi: „Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają, prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, gdyż wasza nagroda jest w niebie”.

Piotr Jerzy odpowiada: My, którzy z łaski Bożej jesteśmy katolikami, musimy się zahartować do sprostania walkom, jakie z pewnością stoczyć musimy, aby zapewnić naszej Ojczyźnie, w niedalekiej przyszłości, dni radośniejsze i społeczeństwo moralnie zdrowe. A do tego wszystkiego trzeba nieustannej modlitwy, by otrzymać od Boga tę łaskę, bez której nasze siły są daremne.

Nasza modlitwa: Bł. Piotrze Jerzy, pokaż mi jak znieść cierpliwie wszelkie przeciwności. Pomóż mi zaakceptować cierpienie, które zadają mi inni z powodu mego pragnienia bycia wiernym Jezusowi.

Bł. Piotrze Jerzy, proszę o twoje wstawiennictwo u Boga, który ochrania niewinnych, abym otrzymał wszystkie niezbędne mi łaski dla doczesnego i wiecznego szczęścia. Z ufnością zwracam się o twoją pomoc w mojej obecnej potrzebie………………………….

Share this: