Modlitwa | Działanie | Ofiara

„Wiary trzeba trzymać się z całych sił; bez niej czymże byłoby nasze życie? Niczym, byłoby spędzone bez żadnego pożytku”.
Pier Giorgio Frassati do członków Włoskiej Młodzieży Katolickiej w Pollone

„Na nas katolikach, a szczególnie na studentach ciąży obowiązek kształtowania siebie samych. W tym celu potrzeba nam wiele: trzeba nieustannej modlitwy, trzeba organizacji i dyscypliny, abyśmy w danej chwili byli gotowi do czynu, a wreszcie trzeba ofiary z naszych własnych uczuć i nas samych, bez tego bowiem nie osiągniemy celu”.
Pier Giorgio Frassati

„Puste słowa zastępuję modlitwami”.
Pier Giorgio Frassati

„Moim testamentem jest różaniec”.
Pier Giorgio Frassati

„W każdym razie będę się starał sprostać przykrościom. Przygotowując się w modlitwie i w nadziei, ufam, że kiedyś wreszcie przejdę do lepszego życia”.
Pier Giorgio Frassati

„Bóg bardzo dobrze podzielił nasze życie, przeplatając okresy radości porami powagi”.
Pier Giorgio Frassati

„W modlitwach przyjaciół widzę jedynie potężne wsparcie, abym z mocą starał się znów o przezwyciężenie swojej zwierzęcości, dlatego też pokładam ufność szczególnie w Twoich modlitwach”.
Pier Giorgio Frassati

„Życzę przede wszystkim tego, abyś na zawsze zachował Prawdziwy Pokój, będący najcenniejszym darem, jakiego można na tej ziemi dostąpić”.
Pier Giorgio Frassati

„W dniach, gdy w zaciszu tego domu przychodzimy się, aby się modlić, pomodlę się i za Ciebie, a Ty módl się gorąco za mnie, abyśmy nawet  jeśli w życiu ziemskim wymagania pracy zawodowej oddalą nas od siebie, mogli przynajmniej w dniu, w którym Pan tego zechce, znaleźć się razem w naszej prawdziwej Ojczyźnie i śpiewać chwałę Bożą.
Pier Giorgio Frassati