Modlitwa | Działanie | Ofiara

„Gdy wzmocnimy naszego ducha najpilniejszym przykładaniem się do dzieł pobożności i gorliwości, zbadamy poruszające nas pytania, wtedy będziemy mogli rzucić się w apostolat.”
Pier Giorgio Frassati

„Nie będziemy naprawdę Katolikami, dopóki nie dostosujemy całego naszego życia do dwóch Przykazań Miłości.”
Pier Giorgio Frassati

„Niech nasze dusze ożywione łaską będą zjednoczone nawet wtedy, gdy w świecie materialnym tak wielka przestrzeń nas rozdziela.”
Pier Giorgio Frassati

„Życie bez Wiary, bez dziedzictwa, którego się broni, bez podtrzymywania Prawdy w nieustannej walce, to jest nie życie, lecz wegetacja. My nigdy nie powinniśmy wegetować, lecz żyć!”
Pier Giorgio Frassati

„Całą duszą zachęcam was byście możliwie najczęściej przystępowali do Stołu Pańskiego.”
Pier Giorgio Frassati

„Rządy, zwłaszcza Francja, nie chcą uznać upomnienia papieskiego: <<Prawdziwy pokój jest bardziej owocem chrześcijańskiej miłości bliźniego  niż sprawiedliwości>>. Właśnie dlatego dzisiaj sieje się w świecie nienawiść zamiast Caritas.”
Pier Giorgio Frassati

„Kiedy się idzie w góry trzeba najpierw dojść do ładu z własnym sumieniem, bo nigdy nie wiadomo, czy się wróci. A jednak przy tym wszystkim wcale się nie boję, raczej pragnę coraz bardziej piąć się na góry, zdobywać najzuchwalsze szczyty, doświadczać tej czystej radości, jakiej się tylko w górach doznaje.”
Pier Giorgio Frassati

„…póki się jest młodym trzeba wzmocnić ciało odrobiną sportu, aby je przysposobić do sprostania trudom starości.”
Pier Giorgio Frassati

„Prawdziwe dobro czyni się niepostrzeżenie, powoli, codziennie, w zwykłych sprawach.”
Pier Giorgio Frassat