Pier Giorgio uczył się pilnie, ale nie odznaczał się większymi zdolnościami- nauka nie szła mu łatwo. Będąc w gimnazjum dwa razy nie zdał egzaminu z łaciny co było głównym powodem zmiany szkoły. Myślał o zawodzie, który wiązałby go z ludźmi ciężkiej pracy. Chciał również ewangelizować młodzież i robotników. Dlatego też wybrał studia inżynierii górniczej na Królewskiej Politechnice w Turynie. Studiował tam od 1918 roku. Studia wymagały od niego dużego wysiłku, ale nie rezygnował z nich. Studiował sumiennie i nie ulegał pokusie ułatwiania sobie czegokolwiek przez znajomości jakie miała jego rodzina. Podczas studiów włączył się całą duszą w działalność społeczną i polityczną. Pociągał za sobą rówieśników swoim wdziękiem, urodą, wesołością i energią.

„Można było nie doceniać miłości Pier Giorgia względem bliźnich, jego pobożności i inteligencji, można było nie znać jego zdolności oratorskich, ale jego czystość biła wprost w oczy najbardziej nawet nieuważnego obserwatora. Była to jego cecha najbardziej widzialna. Cała jego postać była nią nacechowana. Była w nim jakaś trwała i niezmienna powściągliwość, powściągliwość nie wykluczająca absolutnej swobody, nawet ją w pewnej mierze akcentująca.”
Luciana Frassati

Ponadto w okresie studiów był bardzo zaangażowany w pracę polityczną i organizacyjną. Od 1918 roku działał w Akcji Katolickiej, w 1920 roku zapisał się do Włoskiej Partii Ludowej, natomiast najbliższe jego sercu było turyńskie koło UFKW im. Cesare Balbo.

„Musimy się zahartować do sprostania walkom, jakie z pewnością stoczyć musimy, by wypełnić nasz program i zapewnić naszej Ojczyźnie, w niedalekiej przyszłości, dni radośniejsze i społeczeństwo moralnie zdrowe. A do tego wszystkiego trzeba: nieustannej modlitwy, by otrzymać od Boga tę łaskę, bez której nasze siły są daremne; organizacji i dyscypliny, byśmy w stosownym momencie byli gotowi do działania, i w końcu złożenia w ofierze naszych namiętności i nas samych, bo bez tego nie można osiągnąć celu”.
Pier Giorgio Frassati do członków koła Włoskiej Młodzieży Katolickiej


Dzieciństwo | Studia
Przyjaciele | Na górskim szlaku
Aktywny obywatel | W drodze do świętości