Apostoł. Pochodził z Tarsu i był żydowskim faryzeuszem,  gorliwie zwalczającym chrześcijan, jeszcze jako Szaweł. Przeżył jednak niezwykłe nawrócenie w drodze do Damaszku, w trakcie którego ujrzał zmartwychwstałego Chrystusa (Dz 9, 3-9).  Był apostołem pogan, gdyż głosił ewangelię głównie między nimi, wiele podróżując po terenach współczesnej Turcji, Grecji i Włoch.  W konsekwencji pozostawił po sobie wiele listów, które kierował do odwiedzanych przez siebie Kościołów chrześcijańskich, a które całym sercem pokochał bł. Piotr Jerzy Frassati. Stanowiły dla niego moralny pokarm, jak wspominała później jego siostra Luciana. Listy starał się mieć stale przy sobie, czytał je w tramwaju i na ulicy, a zapytany, co to za lektura, odpowiadał „Słowa żywota wiecznego”.

„Umysł pogrążony w jałowej wiedzy odnajduje czasem spokój, wytchnienie i radość duchową w lekturze św. Pawła. Chciałbym, żebyś spróbował go czytać; to cudowne, i duch przy tej lekturze wzlatuje wzwyż, jest on dla nas ostrogą każącą trzymać się prostej drogi i wracać na nią, ile kroć grzech nas z niej zepchnie”.
Pier Giorgio Frassati w liście do przyjaciela, Isidora Boniniego