Św. Hieronim (Girolamo) Savonarola urodził się 21 września 1452 roku w Ferrarze. Pochodził z lekarsko-prawniczej rodziny. Studiował filozofię i medycynę. Drugiego kierunku nie ukończył, gdyż w maju 1475r. wstąpił do Zakonu Dominikanów.

W klasztorze poświęcił się głównie pracy kaznodziejskiej. W dziele De ruina Ecclesiae potępiał szerzący się w Kościele nepotyzm, przekupstwa i upadek moralny duchowieństwa. Był wielkim kaznodziejom i reformatorem. W swoich kazaniach wzywał ludzi do nawrócenia i pokuty, krytykował „tyranów” i ludzi bogatych wyzyskujących biedne warstwy społeczne. Ponadto doprowadził m.in. do powstania kongregacji dominikańskiej w Toskanii, gdzie został generalnym wikariuszem.

W 1482 roku został przeniesiony z Ferrary do Florencji – centrum ideologii humanistycznej. Początkowo nie uzyskał tam sympatii. Dopiero kilka lat później został doceniony przez mieszkańców miasta. Św. Hieronim nie ograniczył się do krytyki sfery kościelnej. Stał się przywódcą politycznym Republiki Florenckiej i doprowadził do upadku rządów Medyceuszy. Wówczas nastały rządy teokratyczno-demokratyczne. Królem był Chrystus, a namiestnikiem – lud. Młodzież zbierała na ulicy kosztowności od przechodniów, które były publicznie palone.

Mimo upomnień i wezwań do posłuszeństwa skierowanych przez papieża Aleksandra IV, Hieronim nie zaprzestał swoich działań. To doprowadziło do konfliktu między nimi.

Ostatecznie schwytano Hieronima i skazano na śmierć przez powieszenie. Przed śmiercią został wyspowiadany, przyjął Komunię Św. i otrzymał od papieża odpust zupełny. Zmarł 23 maja 1498 roku. Po śmierci został zrehabilitowany; święty kościoła anglikańskiego i mariawickiego.

Kochany Tonino! Jestem szczęśliwy, że masz zamiar wstąpić do wielkiej rodziny św. Dominika. Zobowiązania są bardzo małe. Rozumiesz, że nie mogłem należeć do zakonu, który stawia zbyt duże wymagania… Chciałbym byś przyjął imię brata Girolamo, nie dlatego, że ja jako tercjarz je noszę, lecz dlatego, że przywodzi na myśl drogą postać Savonaroli, który miał podobne jak Ty i ja poglądy na upadek moralny. Gorąco czczę tego zakonnika, który skończył śmiercią świętego… jest On dla mnie wzorem, lecz jakże niedoścignionym. Pomyśl o tym i napisz, co o tym sądzisz. W Jezusie Chrystusie brat Girolamo Frassati”.
Pier Giorgio Frassati w liście do Antonio Villaniego