Strona powstała z inicjatywy studentów i absolwentów Duszpasterstwa Akademickiego Morasko im. bł. Piotra Jerzego Frassatiego
Obecnie prowadzona jest przez członków Stowarzysznia „Accademia Frassati”