Debata Młodych „Powołani, by siać Pokój”

19.05 (sobota) 9:00

Temat debaty nawiązuje do tegorocznego synodu biskupów „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”. Interesują nas zagadnienia dotyczące służby na rzecz bliźniego, postawy miłosierdzia, doktryna miłosierdzia wśród młodych ludzi.

W spotkaniu będą uczestniczyć przedstawiciele wspólnot i duszpasterstw działających z młodzieżą szkolną, akademicką i postakademicką.

To dwugodzinne spotkanie ma być okazją dla młodych do wymiany doświadczeń a jego owocem będzie dokument przedstawiający wnioski, jakie zostaną na spotkaniu wypracowane przez jego uczestników.

Jeśli chciałbyś również zabrać głos w tej sprawie prosimy o kontakt z głównym organizatorem debaty – Pawłem Banaszakiem (pawelb.92@wp.pl), który przekaże wszystkim uczestnikom spotkania niezbędne szczegóły.